Mitsubishi van Veldhuizen

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Van Veldhuizen Groningen B.V. en Van Veldhuizen Zuidlaren B.V. dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Veldhuizen Groningen B.V. en Van Veldhuizen Zuidlaren B.V. deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.