Mitsubishi van Veldhuizen

Algemeen
Mitsubishi van Veldhuizen Groningen en Zuidlaren stellen het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze site. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig, nauwkeurig en accuraat mogelijk te laten zijn. Deze site kan tevens links bevatten naar externe partijen. Van Veldhuizen Groningen BV en Van Veldhuizen Zuidlaren BV aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website of die van derden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Van Veldhuizen Groningen BV of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan van Veldhuizen Groningen BV.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Van Veldhuizen Groningen BV